Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Ovaj sveobuhvatan on-line kurs uvodi vas u strukturu visokog nivoa za standarde sistema menadžmenta i prikazuje razlike između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015.

Ovo je DEMO verzija za Tranzicioni kurs SRPS ISO 9001:2015. Potencijalni polaznici ovde mogu da se upoznaju sa koncepcijom kursa kao i sa primerom jednostavnog testa za proveru znanja. 

Pristup DEMO verziji kursa je moguć svim zainteresovanim stranama, jednostavnom prijavom:  korisničko ime "demo" i lozinkom "demo"