Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Ovaj sveobuhvatan on-line kurs uvodi vas u strukturu visokog nivoa za standarde sistema menadžmenta i prikazuje razlike između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015.